Ödüllü proje Adana Sarıcam’da hayata geçiriliyor

01 Mart 2016 Salı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana’nın Sarıçam ilçesinde inşa edilecek 825 konutun ihalesi 25 Şubat 2016 tarihinde yapıldı. 

Buruk Mahallesi’nde yerel mimaride inşa edilecek konutların 532’si 2+1, 293’ü ise 3+1 planında tasarlandı. Sarıçam konutları, TOKİ’nin düzenlediği “7 İklim7 Bölge Gelenekten Geleceğe Mimari Fikir Yarışması’nda” elde edilen sonuçlar doğrultusunda, yöresel özelliklerin öne çıktığı bir yaklaşımla şekillendirildi. Projede, sosyal ve kültürel özellikler, iklim, yerel kent dokusu ve mimarinin referans alınıp tasarıma yansıtılması amaçlandı. Bu nedenle, Adana kent dokusunda mekân analizleri yapıldı ve tasarım kurgusunda sokak sistemi oluşturularak, 3, 4 ve 5 katlı yapılara yer verildi. Yapı girişleri sokaklar, arka mekânlar ise avlu bahçeler şeklinde kurgulandı.

Adana şehir merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Sarıçam ilçe sınırları içerisindeki proje alanına otoyoldan ve Kozan yolundan erişim sağlanabilecek.

İklime uygun mimari

Yerleşim alanları içinde etkileşim ve sosyal mekânlar sağlamak amacıyla, konutlar az katlı, bitişik ve ayrık kitlelerden oluşan ve semt kültürünü barındıran bir doku üzerine tasarlandı. Yapıların arasında çok geniş ve atıl açık alanlar yerine, küçük ölçekli bahçeler oluşturuldu.

Çukurova bölgesinde güneşten ve sıcaktan korunmak önemli bir sorun olduğu için ağaçlandırmayla balkon ve teraslar iklimsel gerçek doğrultusunda projelendirildi. Projede ayrıca konut sahiplerinin kullanımına özel, spor, oyun ve gezinti alanlarıyla bir de semt parkı yer alıyor.

Tokihaber